View

View(ViewOptions)

Skapar vy över alla dokumentsidor.

public void View(ViewOptions options)
Parameter Typ Beskrivning
options ViewOptions Visningsalternativen.

Undantag

undantag skick
ArgumentNullException Kastas näroptions är inget.
PasswordRequiredException Kastas när lösenord krävs för att öppna dokumentet.
IncorrectPasswordException Kastas när lösenordet som angavs är felaktigt.
GroupDocsViewerException Kastas när bilagan inte kunde hittas.

Anmärkningar

Läs mer

Se även


View(ViewOptions, CancellationToken)

Skapar vy över alla dokumentsidor.

public void View(ViewOptions options, CancellationToken cancellationToken)
Parameter Typ Beskrivning
options ViewOptions Visningsalternativen.
cancellationToken CancellationToken Avbokningstoken för att skicka en begäran om att avbryta aktuell visningsprocess.

Undantag

undantag skick
ArgumentNullException Kastas näroptions är inget.
PasswordRequiredException Kastas när lösenord krävs för att öppna dokumentet.
IncorrectPasswordException Kastas när lösenordet som angavs är felaktigt.
GroupDocsViewerException Kastas när bilagan inte kunde hittas.

Anmärkningar

Läs mer

Se även


View(ViewOptions, params int[])

Skapar vy av specifika dokumentsidor.

public void View(ViewOptions options, params int[] pageNumbers)
Parameter Typ Beskrivning
options ViewOptions Visningsalternativen.
pageNumbers Int32[] Sidnumren att se.

Undantag

undantag skick
ArgumentNullException Kastas näroptions är inget.
ArgumentNullException Kastas närpageNumbers är inget.
ArgumentException Kastas närpageNumbers är tom.
PasswordRequiredException Kastas när lösenord krävs för att öppna dokumentet.
IncorrectPasswordException Kastas när lösenordet som angavs är felaktigt.
GroupDocsViewerException Kastas när bilagan inte kunde hittas.

Anmärkningar

Läs mer

Se även


View(ViewOptions, CancellationToken, params int[])

Skapar vy av specifika dokumentsidor.

public void View(ViewOptions options, CancellationToken cancellationToken, params int[] pageNumbers)
Parameter Typ Beskrivning
options ViewOptions Visningsalternativen.
pageNumbers CancellationToken Sidnumren att se.
cancellationToken Int32[] Avbokningstoken för att avbryta bearbetning.

Undantag

undantag skick
ArgumentNullException Kastas näroptions är inget.
ArgumentNullException Kastas närpageNumbers är inget.
ArgumentException Kastas närpageNumbers är tom.
PasswordRequiredException Kastas när lösenord krävs för att öppna dokumentet.
IncorrectPasswordException Kastas när lösenordet som angavs är felaktigt.
GroupDocsViewerException Kastas när bilagan inte kunde hittas.

Anmärkningar

Läs mer

Se även