GroupDocsViewerException

GroupDocsViewerException constructor

Yeni bir örneğini başlatır.GroupDocsViewerException belirtilen bir hata mesajına sahip sınıf.

public GroupDocsViewerException(string message)
Parametre Tip Tanım
message String Hatayı açıklayan mesaj.

Ayrıca bakınız