FileName

FileName constructor

Yeni örneğini başlatırFileName sınıf.

public FileName(string fileName)
Parametre Tip Tanım
fileName String Dosyanın adı.

istisnalar

istisna şart
ArgumentNullException Ne zaman atıldıfileName boş.

Ayrıca bakınız