Security

Security constructor

Yeni örneğini başlatırSecurity sınıf.

public Security()

Ayrıca bakınız