VisioRenderingOptions

VisioRenderingOptions constructor

Yeni örneğini başlatırVisioRenderingOptions sınıf.

public VisioRenderingOptions()

Ayrıca bakınız