ArchiveViewInfo

ArchiveViewInfo()

Yeni örneğini başlatırArchiveViewInfo sınıf.

public ArchiveViewInfo()

Ayrıca bakınız


ArchiveViewInfo(FileType, List<Page>, List<string>)

Yeni örneğini başlatırArchiveViewInfo sınıf.

public ArchiveViewInfo(FileType fileType, List<Page> pages, List<string> folders)
Parametre Tip Tanım
fileType FileType Dosyanın türü.
pages List`1 Görüntülenecek sayfaların listesi.
folders List`1 Arşiv dosyasının içerdiği klasörlerin listesi.

istisnalar

istisna şart
ArgumentNullException Ne zaman atıldıfileType boş.
ArgumentNullException Ne zaman atıldıpages boş.
ArgumentNullException Ne zaman atıldıfolders boş.

Ayrıca bakınız