Character

Character()

Yeni örneğini başlatırCharacter sınıf.

public Character()

Ayrıca bakınız


Character(char, double, double, double, double)

Yeni örneğini başlatırCharacter sınıf.

public Character(char character, double x, double y, double width, double height)
Parametre Tip Tanım
character Char Karakter.
x Double Sayfa düzeninde karakter içeren dikdörtgenin başladığı en yüksek sol noktanın X koordinatı.
y Double Sayfa düzeninde karakter içeren dikdörtgenin başladığı en yüksek sol noktanın Y koordinatı.
width Double Tek karakter içeren dikdörtgenin genişliği (piksel olarak).
height Double Tek karakter içeren dikdörtgenin yüksekliği (piksel olarak).

Ayrıca bakınız