Layer

Layer()

Yeni örneğini başlatırLayer sınıf.

public Layer()

Ayrıca bakınız


Layer(string)

Yeni örneğini başlatırLayer sınıf.

public Layer(string name)
Parametre Tip Tanım
name String Katmanın adı.

istisnalar

istisna şart
ArgumentException Ne zaman atıldıname null veya boş.

Ayrıca bakınız


Layer(string, bool)

Yeni örneğini başlatırLayer sınıf.

public Layer(string name, bool visible)
Parametre Tip Tanım
name String Katmanın adı.
visible Boolean Katman görünürlük göstergesi.

istisnalar

istisna şart
ArgumentException Ne zaman atıldıname null veya boş.

Ayrıca bakınız