Layout

Layout()

Yeni örneğini başlatırLayout sınıf.

public Layout()

Ayrıca bakınız


Layout(string, float, float)

Yeni örneğini başlatırLayout sınıf.

public Layout(string name, float width, float height)
Parametre Tip Tanım
name String Düzenin adı.
width Single Mizanpajın piksel cinsinden genişliği.
height Single Mizanpajın piksel cinsinden yüksekliği.

istisnalar

istisna şart
ArgumentException Ne zaman atıldıname null veya boş.

Ayrıca bakınız