Line

Line()

Yeni örneğini başlatırLine sınıf.

public Line()

Ayrıca bakınız


Line(string, double, double, double, double, List<Word>)

Yeni örneğini başlatırLine sınıf.

public Line(string line, double x, double y, double width, double height, List<Word> words)
Parametre Tip Tanım
line String Çizgi.
x Double Sayfa düzeninde çizgi içeren dikdörtgenin başladığı en yüksek sol noktanın X koordinatı.
y Double Sayfa düzeninde çizgi içeren dikdörtgenin başladığı en yüksek sol noktanın Y koordinatı.
width Double Çizgiyi içeren dikdörtgenin genişliği (piksel olarak).
height Double Çizgiyi içeren dikdörtgenin yüksekliği (piksel olarak).
words List`1 Satırın içerdiği kelimeler.

istisnalar

istisna şart
ArgumentException Ne zaman atıldıline null veya boş.
ArgumentNullException Ne zaman atıldıwords boş.

Ayrıca bakınız