MboxViewInfo

MboxViewInfo()

Yeni örneğini başlatırMboxViewInfo sınıf.

public MboxViewInfo()

Ayrıca bakınız


MboxViewInfo(FileType, List<Page>, int)

Yeni örneğini başlatırMboxViewInfo sınıf.

public MboxViewInfo(FileType fileType, List<Page> pages, int notesCount)
Parametre Tip Tanım
fileType FileType Dosyanın türü.
pages List`1 Görüntülenecek sayfaların listesi.
notesCount Int32 Lotus veritabanı depolama dosyası tarafından içerilen notlar sayılır.

istisnalar

istisna şart
ArgumentNullException Ne zaman atıldıfileType boş.
ArgumentNullException Ne zaman atıldıpages boş.
ArgumentNullException Ne zaman atıldınotesCount boş.

Ayrıca bakınız