Page

Page(int, bool)

Yeni örneğini başlatırPage sınıf.

public Page(int number, bool visible)
Parametre Tip Tanım
number Int32 Sayfa numarası.
visible Boolean Sayfa görünürlüğü göstergesi.

istisnalar

istisna şart
ArgumentException ne zaman atıldınumber sıfıra eşit veya küçüktür.

Ayrıca bakınız


Page(int, string, bool)

Yeni örneğini başlatırPage sınıf.

public Page(int number, string name, bool visible)
Parametre Tip Tanım
number Int32 Sayfa numarası.
name String Çalışma sayfası veya sayfa adı.
visible Boolean Sayfa görünürlüğü göstergesi.

istisnalar

istisna şart
ArgumentException ne zaman atıldınumber sıfıra eşit veya küçüktür.

Ayrıca bakınız


Page(int, bool, int, int)

Yeni örneğini başlatırPage sınıf.

public Page(int number, bool visible, int width, int height)
Parametre Tip Tanım
number Int32 Sayfa numarası.
visible Boolean Sayfa görünürlüğü göstergesi.
width Int32 JPG veya PNG olarak görüntülerken sayfanın piksel cinsinden genişliği.
height Int32 JPG veya PNG olarak görüntülerken sayfanın piksel cinsinden yüksekliği.

istisnalar

istisna şart
ArgumentException ne zaman atıldınumber sıfıra eşit veya küçüktür.
ArgumentException ne zaman atıldıwidth sıfıra eşit veya küçüktür.
ArgumentException ne zaman atıldıheight sıfıra eşit veya küçüktür.

Ayrıca bakınız


Page(int, string, bool, int, int)

Yeni örneğini başlatırPage sınıf.

public Page(int number, string name, bool visible, int width, int height)
Parametre Tip Tanım
number Int32 Sayfa numarası.
name String Çalışma sayfası veya sayfa adı.
visible Boolean Sayfa görünürlüğü göstergesi.
width Int32 JPG veya PNG olarak görüntülerken sayfanın piksel cinsinden genişliği.
height Int32 JPG veya PNG olarak görüntülerken sayfanın piksel cinsinden yüksekliği.

istisnalar

istisna şart
ArgumentException ne zaman atıldınumber sıfıra eşit veya küçüktür.
ArgumentException ne zaman atıldıwidth sıfıra eşit veya küçüktür.
ArgumentException ne zaman atıldıheight sıfıra eşit veya küçüktür.

Ayrıca bakınız


Page(int, bool, int, int, IList<Line>)

Yeni örneğini başlatırPage sınıf.

public Page(int number, bool visible, int width, int height, IList<Line> lines)
Parametre Tip Tanım
number Int32 Sayfa numarası.
visible Boolean Sayfa görünürlüğü göstergesi.
width Int32 JPG veya PNG olarak görüntülerken sayfanın piksel cinsinden genişliği.
height Int32 JPG veya PNG olarak görüntülerken sayfanın piksel cinsinden yüksekliği.
lines IList`1 Metin Çıkarma etkinken JPG veya PNG olarak görüntülerken sayfanın içerdiği satırlar.

istisnalar

istisna şart
ArgumentException ne zaman atıldınumber sıfıra eşit veya küçüktür.
ArgumentException ne zaman atıldıwidth sıfıra eşit veya küçüktür.
ArgumentException ne zaman atıldıheight sıfıra eşit veya küçüktür.
ArgumentNullException ne zaman atıldılines boş.

Ayrıca bakınız


Page(int, string, bool, int, int, IList<Line>)

Yeni örneğini başlatırPage sınıf.

public Page(int number, string name, bool visible, int width, int height, IList<Line> lines)
Parametre Tip Tanım
number Int32 Sayfa numarası.
name String Çalışma sayfası veya sayfa adı.
visible Boolean Sayfa görünürlüğü göstergesi.
width Int32 JPG veya PNG olarak görüntülerken sayfanın piksel cinsinden genişliği.
height Int32 JPG veya PNG olarak görüntülerken sayfanın piksel cinsinden yüksekliği.
lines IList`1 Metin Çıkarma etkinken JPG veya PNG olarak görüntülerken sayfanın içerdiği satırlar.

istisnalar

istisna şart
ArgumentException ne zaman atıldınumber sıfıra eşit veya küçüktür.
ArgumentException ne zaman atıldıwidth sıfıra eşit veya küçüktür.
ArgumentException ne zaman atıldıheight sıfıra eşit veya küçüktür.
ArgumentNullException ne zaman atıldılines boş.

Ayrıca bakınız