ProjectManagementViewInfo

ProjectManagementViewInfo()

Yeni örneğini başlatırProjectManagementViewInfo sınıf.

public ProjectManagementViewInfo()

Ayrıca bakınız


ProjectManagementViewInfo(FileType, List<Page>, DateTime, DateTime)

Yeni örneğini başlatırProjectManagementViewInfo sınıf.

public ProjectManagementViewInfo(FileType fileType, List<Page> pages, DateTime startDate, 
    DateTime endDate)
Parametre Tip Tanım
fileType FileType Dosyanın türü.
pages List`1 Görüntülenecek sayfaların listesi.
startDate DateTime Projenin başladığı tarih saat.
endDate DateTime Projenin tamamlanacağı tarih saat.

istisnalar

istisna şart
ArgumentNullException Ne zaman atıldıfileType boş.
ArgumentNullException Ne zaman atıldıpages boş.

Ayrıca bakınız