Dispose

Viewer.Dispose method

Dosya akışını ve yönetilen dahili kaynakları serbest bırakır.

public void Dispose()

Ayrıca bakınız