GetViewInfo

GetViewInfo(ViewInfoOptions)

Görünümle ilgili bilgileri ve belgeye özgü bilgileri döndürür.

public ViewInfo GetViewInfo(ViewInfoOptions options)
Parametre Tip Tanım
options ViewInfoOptions Görünüm bilgileri seçenekleri.

Geri dönüş değeri

Özel bilgileri görüntüleme ve belgeleme hakkında bilgiler.

istisnalar

istisna şart
ArgumentNullException Ne zaman atıldıoptions boş.
PasswordRequiredException Belgeyi açmak için parola gerektiğinde atılır.
IncorrectPasswordException Belirtilen şifre yanlış olduğunda atılır.

Notlar

Daha fazla bilgi edin

Ayrıca bakınız


GetViewInfo(ViewInfoOptions, CancellationToken)

Görünümle ilgili bilgileri ve belgeye özgü bilgileri döndürür.

public ViewInfo GetViewInfo(ViewInfoOptions options, CancellationToken cancellationToken)
Parametre Tip Tanım
options ViewInfoOptions Görünüm bilgileri seçenekleri.
cancellationToken CancellationToken İptal jetonu.

Geri dönüş değeri

Özel bilgileri görüntüleme ve belgeleme hakkında bilgiler.

istisnalar

istisna şart
ArgumentNullException Ne zaman atıldıoptions boş.
PasswordRequiredException Belgeyi açmak için parola gerektiğinde atılır.
IncorrectPasswordException Belirtilen şifre yanlış olduğunda atılır.

Notlar

Daha fazla bilgi edin

Ayrıca bakınız