ViewerSettings

ViewerSettings(ICache, ILogger)

Yeni örneğini başlatırViewerSettings sınıf.

public ViewerSettings(ICache cache, ILogger logger)
Parametre Tip Tanım
cache ICache önbellek.
logger ILogger Kaydedici.

istisnalar

istisna şart
ArgumentNullException Ne zaman atıldıcache boş.

Ayrıca bakınız


ViewerSettings(ICache)

Yeni örneğini başlatırViewerSettings sınıf.

public ViewerSettings(ICache cache)
Parametre Tip Tanım
cache ICache önbellek.

istisnalar

istisna şart
ArgumentNullException Ne zaman atıldıcache boş.

Ayrıca bakınız


ViewerSettings(ILogger)

Yeni örneğini başlatırViewerSettings sınıf.

public ViewerSettings(ILogger logger)
Parametre Tip Tanım
logger ILogger Kaydedici.

istisnalar

istisna şart
ArgumentNullException Ne zaman atıldılogger boş.

Ayrıca bakınız