GroupDocs.Watermark.Contents.Pdf

Namnutrymmet tillhandahåller klasser för att arbeta med vattenstämplar i pdf-dokument.

Klasser

Klass Beskrivning
PdfAnnotation Representerar en anteckning i ett pdf-dokument.
PdfAnnotationCollection Representerar en samling kommentarer i ett pdf-dokument.
PdfArtifact Representerar en artefakt i ett pdf-innehåll.
PdfArtifactCollection Representerar en samling artefakter i ett pdf-innehåll.
PdfAttachment Representerar en fil bifogad till ett pdf-innehåll.
PdfAttachmentCollection Representerar en samling bilagor i ett pdf-dokument.
PdfContent Representerar ett pdf-dokument där en vattenstämpel kan placeras.
PdfFormattedTextFragment Representerar ett fragment av formaterad text i ett pdf-dokument.
PdfFormattedTextFragmentCollection Representerar en samling formaterade textfragment i ett pdf-dokument.
PdfPage Representerar pdf-dokumentsida.
PdfPageCollection Representerar en samling sidor i ett pdf-innehåll.
PdfShape Tillhandahåller basklass för XObjects, Artifacts och Annotations.
PdfShapeFormattedTextFragmentCollection Representerar en samling formaterade textfragment i ett pdf-dokument XObject, Artifact eller Annotation.
PdfTextFormattedTextFragmentCollection Representerar en samling formaterade textfragment i en huvudtext i pdf-innehåll.
PdfWatermarkableImage Representerar en bild i ett pdf-dokument.
PdfXForm Representerar en XForm i ett pdf-innehåll.
PdfXImage Representerar en X-bild i ett pdf-innehåll.
PdfXObject Representerar ett XObject i ett pdf-dokument.
PdfXObjectCollection Representerar en samling XObjects i ett pdf-dokument.

Uppräkning

Uppräkning Beskrivning
PdfAnnotationType Uppräkning av anteckningstyper.
PdfArtifactSubtype Uppräkning av möjliga artefakter undertyp.
PdfArtifactType Uppräkning av möjliga artefakttyper.
PdfCryptoAlgorithm Representerar typ av kryptografisk algoritm som används i krypteringsrutinen.
PdfImageConversionFormat Representerar bildformat som kan användas för rastrering av pdf-dokumentsidor.
PdfPageMarginType Representerar pdf-beskärningsmarginaler som ska användas vid tillägg av vattenstämpel.
PdfPermissions Representerar användarens behörighet för ett pdf-dokument.