PresentationFormats.AllEnumerable

PresentationFormats.AllEnumerable class

Implementerar IEnumerable generiskt gränssnitt, som möjliggör en “foreach”-möjlighet för PresentationFormats type

public sealed class AllEnumerable : IEnumerable<PresentationFormats>

Konstruktörer

namn Beskrivning
AllEnumerable() Default_Constructor

Metoder

namn Beskrivning
GetEnumerator() Returnerar en uppräkning för alla stödbara PresentationFormats formats

Se även