IAuxDisposable

IAuxDisposable interface

Utökar standardgränssnittet System.IDisposable, gör det möjligt att erhålla ett aktuellt tillstånd för ett objekt och prenumerera på att disponera event

public interface IAuxDisposable : IDisposable

Egenskaper

namn Beskrivning
IsDisposed { get; } Bestämmer om en resurs är stängd (true) eller inte (false)

evenemang

namn Beskrivning
event Disposed Uppstår när objektet kasseras

Se även