GroupDocs.Editor.HtmlCss.Css.Properties

GroupDocs.Editor.HtmlCss.Css.Properties ad alanı, farklı CSS özelliklerini (CSS bildirimlerinin bileşenleri) temsil eden türler sağlar.

Yapılar

Yapı Tanım
FontSize Yazı tipi boyutunu özel bir birim olarak veya yazı tipi boyutunu belirten bir uzunluk değeri olarak temsil eder (tarihsel olarak büyük harfin genişliği “M”).
FontStyle Fontun stilinin nasıl olması gerektiğini tanımlar: font ailesinden normal, italik veya eğik bir yüz.
FontWeight Font-weight özelliği, yazı tipinin ağırlığını (veya kalınlığını) ayarlar. Mevcut ağırlıklar, halihazırda ayarlanmış olan yazı tipi ailesine bağlıdır.