RenderHeadings

SpreadsheetOptions.RenderHeadings property

Mengaktifkan rendering tajuk.

public bool RenderHeadings { get; set; }

Lihat juga