Equals

Equals(EmailFormats)

Avgör om denna instans är lika med den andra angivna e-postinstansen

public bool Equals(EmailFormats other)
Parameter Typ Beskrivning
other EmailFormats Annan e-postinstans, som bör kontrolleras på likhet med denna

Returvärde

Sant om är lika, falskt om är ojämlika

Se även


Equals(IDocumentFormat)

Bestämmer om denna instans är lika med den andra specificerade IDocumentFormat-instansen

public bool Equals(IDocumentFormat other)
Parameter Typ Beskrivning
other IDocumentFormat Annan IDocumentFormat-instans. Om det inte är ett e-postmeddelande kommer metoden att returnera “false”

Returvärde

Sant om är lika, falskt om är ojämlika

Se även


Equals(object)

Bestämmer om denna instans är lika med det andra angivna objektet, det vill säga antagligen av boxed Email

public override bool Equals(object obj)
Parameter Typ Beskrivning
obj Object Annan boxad e-postinstans

Returvärde

Sant om är lika, falskt om är ojämlika

Se även