PageBarcodeArea

PageBarcodeArea class

Vertegenwoordigt een streepjescodegebied op een pagina dat wordt gebruikt om een streepjescodewaarde weer te geven in de parsing by template-functionaliteit.

public sealed class PageBarcodeArea : PageArea

Constructeurs

Naam Beschrijving
PageBarcodeArea(string, string, Page, Rectangle) Initialiseert een nieuw exemplaar van hetPageBarcodeArea klasse.

Eigenschappen

Naam Beschrijving
CodeTypeName { get; } Krijgt de naam van het streepjescodetype.
Page { get; } Haalt de documentpagina-informatie op, zoals pagina-index en paginaformaat.
Rectangle { get; } Krijgt het rechthoekige gebied.
Value { get; } Haalt de streepjescodewaarde op.

Zie ook