PageBarcodeArea

PageBarcodeArea class

Şablon işlevine göre ayrıştırmada bir barkod değerini temsil etmek için kullanılan bir sayfa barkod alanını temsil eder.

public sealed class PageBarcodeArea : PageArea

yapıcılar

İsim Tanım
PageBarcodeArea(string, string, Page, Rectangle) Yeni bir örneğini başlatır.PageBarcodeArea sınıf.

Özellikleri

İsim Tanım
CodeTypeName { get; } Barkod tipinin adını alır.
Page { get; } Sayfa dizini ve sayfa boyutu gibi belge sayfası bilgilerini alır.
Rectangle { get; } Dikdörtgen alanı alır.
Value { get; } Barkod değerini alır.

Ayrıca bakınız