DocumentFormatConfiguration

DocumentFormatConfiguration class

Vertegenwoordigt een typereferentie voorDocumentFormatInstance -afgeleide klasse en lijst met ondersteunde bestandsextensies voor snellere formaatdetectie.

public class DocumentFormatConfiguration

Constructeurs

Naam Beschrijving
DocumentFormatConfiguration() Initialiseert een nieuw exemplaar van de klasse DocumentFormatConfiguration.

Eigenschappen

Naam Beschrijving
DocumentType { get; set; } Haalt of stelt het type van een klasse in, ervend vanDocumentFormatInstance .
ExtensionFilter { get; set; } Haalt een door komma’s (",") gescheiden lijst met bestandsextensies op of stelt deze in (bijvoorbeeld “.pdf”), niet hoofdlettergevoelig.
InitializationData { get; set; } Haalt of stelt gegevens in, vereist voorDocumentFormatInstance initialisatie.

methoden

Naam Beschrijving
SupportsExtension(string) Controleert of een bepaalde bestandsextensie kan worden behandeld als DocumentType.

Opmerkingen

Kom meer te weten

Voorbeelden

Het volgende voorbeeld laat zien hoe u eigenschappen instelt voor een aangepaste indelingsconfiguratie.

var adobePhotoshopSettings = new DocumentFormatConfiguration();
adobePhotoshopSettings.ExtensionFilter = ".psd";
adobePhotoshopSettings.DocumentType = typeof(MyAdobePhotoshopFormatInstance);

Zie ook