GroupDocs.Redactie voor .NET

Naamruimten

Naamruimte Beschrijving
GroupDocs.Redaction DeRedaction naamruimte biedt klassen voor het redigeren van gevoelige informatie uit documenten in PDF-, rasterafbeelding- en Office-documentindelingen. De hoofdklassen in deze naamruimte zijn:
GroupDocs.Redaction.Configuration DeConfiguration naamruimte biedt configuratieklassen voor documentindelingen.
GroupDocs.Redaction.Exceptions DeExceptions naamruimte biedt verschillende uitzonderingsklassen.
GroupDocs.Redaction.Integration DeIntegrationnaamruimte biedt interfaces en klassen, gebruikt om documenten van verschillende formaten te integreren met GroupDocs.Redaction.
GroupDocs.Redaction.Integration.Ocr DeOcr naamruimte biedt interfaces en klassen, vereist voor ondersteuning van Optical Character Recognition (OCR).
GroupDocs.Redaction.Options DeOptions naamruimte biedt klassen voor laden en opslaan van opties.
GroupDocs.Redaction.Redactions DeRedactions naamruimte biedt klassen voor verschillende typen redactie.