PasswordRequiredException

PasswordRequiredException class

De uitzondering die wordt gegenereerd wanneer een wachtwoord vereist is om het document te laden.

public class PasswordRequiredException : GroupDocsRedactionException

Constructeurs

Naam Beschrijving
PasswordRequiredException() Initialiseert een nieuw exemplaar van de klasse PasswordRequiredException.
PasswordRequiredException(string, Exception) Initialiseert een nieuwe instantie van de klasse PasswordRequiredException met een gespecificeerd foutbericht en een verwijzing naar de interne uitzondering die de oorzaak is van deze uitzondering.

Zie ook