HomophoneDictionary

HomophoneDictionary class

Mewakili kamus homofon heterografis.

public class HomophoneDictionary : DictionaryBase, IEnumerable<string>

Properti

Nama Keterangan
Count { get; } Mendapat jumlah kata yang terkandung di dalamnyaHomophoneDictionary .

Metode

Nama Keterangan
AddRange(IEnumerable<string[]>) Menambahkan kumpulan grup homofon tertentu ke instance dariHomophoneDictionary .
AddRange(string[][]) Menambahkan kumpulan grup homofon tertentu ke instance dariHomophoneDictionary .
Clear() Menghapus semua kata dari aHomophoneDictionary objek.
ExportDictionary(string) Mengekspor kamus ke file dengan nama yang ditentukan.
GetAllHomophoneGroups() Mendapat semua grup homofon yang terdapat dalam kamus ini.
GetEnumerator() Mengembalikan pencacah yang mengulang melalui koleksi.
GetHomophoneGroups(string) Mendapat semua grup homofon yang memiliki kata tertentu.
GetHomophones(string) Mendapat homofon untuk kata yang ditentukan. Larik yang dihasilkan tidak berisi kata asli.
ImportDictionary(string) Mengimpor kamus dari file yang ditentukan.

Perkataan

Belajarlah lagi

Lihat juga