SpellingCorrector

SpellingCorrector class

Mewakili pembetul ejaan untuk istilah dalam kueri.

public class SpellingCorrector : DictionaryBase

Properti

Nama Keterangan
Count { get; } Mendapat jumlah kata yang terkandung di dalamnyaSpellingCorrector .

Metode

Nama Keterangan
AddRange(IEnumerable<string>) Menambahkan kumpulan kata yang ditentukan ke contoh iniSpellingCorrector .
AddRange(string[]) Menambahkan kumpulan kata yang ditentukan ke contoh iniSpellingCorrector .
Clear() Menghapus semua kata dari aSpellingCorrector objek.
ExportDictionary(string) Mengekspor kamus ke file dengan nama yang ditentukan.
GetWords() Mendapat kumpulan kata-kata yang saat ini terkandung di dalamnyaSpellingCorrector .
ImportDictionary(string) Mengimpor kamus dari file yang ditentukan.

Perkataan

Belajarlah lagi

Lihat juga