PasswordRequiredException

PasswordRequiredException class

Pengecualian yang dilemparkan saat kata sandi diperlukan untuk memuat dokumen.

public class PasswordRequiredException : GroupDocsViewerException

Lihat juga