PasswordRequiredException

PasswordRequiredException class

Undantaget som skapas när lösenord krävs för att ladda dokumentet.

public class PasswordRequiredException : GroupDocsViewerException

Se även