MaxHeight

PngViewOptions.MaxHeight property

Tinggi maksimum gambar keluaran dalam piksel.

public int MaxHeight { get; set; }

Lihat juga