Width

PngViewOptions.Width property

Lebar gambar keluaran dalam piksel.

public int Width { get; set; }

Lihat juga