TimeZoneOffset

EmailOptions.TimeZoneOffset property

Differenza fuso orario messaggio

public TimeSpan TimeZoneOffset { get; set; }

Guarda anche