Default

WordProcessingLoadOptions.Default property

için varsayılan değeri alır.WordProcessingLoadOptions sınıf.

public static WordProcessingLoadOptions Default { get; }

Mülk değeri

için varsayılan değerWordProcessingLoadOptions sınıf.

Ayrıca bakınız