GroupDocs.Watermark.Contents

Ad alanı, desteklenen tüm türlerdeki belgelerle çalışmak için sınıflar sağlar.

sınıflar

Sınıf Tanım
Content Filigranın yerleştirilebileceği bir içeriği temsil eder.
ContentPart Filigranın yerleştirilebileceği bir içeriğin herhangi bir mantıksal bölümünü (sayfa, çerçeve, başlık veya tüm içerik) temsil eder.
OfficeImageEffects Bir ofis içeriği için görüntü filigranına uygulanabilen efektleri temsil eder.
OfficeImageFillFormat<TWatermarkableImage> Desteklenen herhangi bir ofis içeriğindeki resim dolgu formatı ayarlarını temsil eder.
OfficeLineFormat Bir şekil çizgisi formatını temsil eder.
OfficeShapeSettings Bir ofis içeriği için şekil filigranına uygulanabilen ayarları temsil eder.
OfficeTextEffects Bir ofis içeriği için metin filigranına uygulanabilen efektleri temsil eder.

numaralandırma

numaralandırma Tanım
OfficeDashStyle Kesik çizgi stilini temsil eder.
OfficeHeaderFooterType Üstbilgi veya altbilgi türünü tanımlar.
OfficeLineStyle Bir öğenin bileşik çizgi stilini temsil eder.OfficeLineFormat .