CreatePageStream

CreatePageStream delegate

Sayfa önizleme verilerini yazmak için bir akış döndüren bir yöntemi temsil eder.

public delegate Stream CreatePageStream(int pageNumber);
Parametre Tip Tanım
pageNumber Int32 Küçük resim oluşturmak için bir sayfanın sayfa numarası.

Geri dönüş değeri

Sayfa önizlemesini yazma akışı.

Ayrıca bakınız