DiagramSearchableObjects

DiagramSearchableObjects enumeration

Filigran aramasına dahil edilecek Visio belge nesnelerini temsil eden bayrakları belirtir.

[Flags]
public enum DiagramSearchableObjects

değerler

İsim Değer Tanım
None 0 Herhangi bir arama nesnesi belirtmez.
Shapes 1 Şekillerde ara.
Comments 2 Yorumlarda ara.
HeadersFooters 4 Üstbilgilerde ve altbilgilerde ara.
Hyperlinks 8 Köprülerde ara.
All F Tüm içerik nesnelerinde ara.

Ayrıca bakınız