GroupDocs.Assembly för .NET

Namnutrymmen

Namnutrymme Beskrivning
GroupDocs.Assembly Tillhandahåller klasser för att generera dokument i populära kontorsfilformat baserat på malldokument och data som erhållits från olika källor, inklusive databaser, XML, JSON, OData, objekt av anpassade .NET -typer och mer.
GroupDocs.Assembly.Data Tillhandahåller klasser för åtkomst till data från externa dokument som ska användas när ett dokument sammanställs.