GroupDocs.Assembly

Tillhandahåller klasser för att generera dokument i populära kontorsfilformat baserat på malldokument och data som erhållits från olika källor, inklusive databaser, XML, JSON, OData, objekt av anpassade .NET -typer och mer.

Klasser

Klass Beskrivning
BarcodeSettings Representerar en uppsättning inställningar som kontrollerar generering av streckkoder vid sammansättning av ett dokument.
DataSourceInfo Ger information om ett enstaka datakällobjekt som ska användas för att sammanställa ett dokument från en mall.
DocumentAssembler Tillhandahåller rutiner för att fylla i malldokument med data och en uppsättning inställningar för att kontrollera dessa rutiner.
KnownTypeSet Representerar en oordnad uppsättning (det vill säga en samling unika föremål) som innehållerTypeobjekt vilka helt eller delvis kvalificerade namn kan användas i dokumentmallar för att anropa motsvarande -typers statiska medlemmar, utföra typcasts, etc.
License Tillhandahåller metoder för att licensiera komponenten.
LoadSaveOptions Anger ytterligare alternativ för att ladda och spara ett dokument som ska monteras.
Metered Tillhandahåller metoder för att arbeta med mätlicenser.

Uppräkning

Uppräkning Beskrivning
DocumentAssemblyOptions Anger alternativ som styr beteendet förDocumentAssembler när du sätter ihop ett dokument.
FileFormat Anger formatet för en fil.