.NET için GroupDocs.Assembly

Ad alanları

ad alanı Tanım
GroupDocs.Assembly Şablon belgelere ve veritabanları, XML, JSON, OData, özel .NET türündeki nesneler ve daha fazlası dahil olmak üzere çeşitli kaynaklardan elde edilen verilerine dayalı olarak popüler ofis dosyası biçimlerinde belge oluşturmak için sınıflar sağlar.
GroupDocs.Assembly.Data Bir belgeyi bir araya getirirken kullanılacak harici belgelerin verilerine erişmek için sınıflar sağlar.