GroupDocs.Assembly.Data

Bir belgeyi bir araya getirirken kullanılacak harici belgelerin verilerine erişmek için sınıflar sağlar.

sınıflar

Sınıf Tanım
CsvDataLoadOptions CSV verilerini ayrıştırma seçeneklerini temsil eder.
CsvDataSource Bir belgeyi bir araya getirirken kullanılacak bir CSV dosyasının veya akışın verilerine erişim sağlar.
DocumentTable Bir belgeyi birleştirirken kullanılmak üzere harici bir belgede bulunan tek bir tablonun (veya elektronik tablonun) verilerine erişim sağlar.
DocumentTableCollection Salt okunur bir koleksiyonu temsil eder.DocumentTable belirli bir nesneDocumentTableSet örneği.
DocumentTableColumn Belirli bir tek sütunu temsil ederDocumentTable nesne.
DocumentTableColumnCollection Salt okunur bir koleksiyonu temsil eder.DocumentTableColumn belirli bir nesnesiDocumentTable örnek.
DocumentTableLoadArgs Şunun için veri sağlar:Handleyöntem.
DocumentTableOptions Bir belge tablosundan veri çıkarmayı kontrol etmek için bir dizi seçenek sağlar.
DocumentTableRelation İki kişi arasındaki üst-alt ilişkisini temsil ederDocumentTable nesneler.
DocumentTableRelationCollection koleksiyonunu temsil ederDocumentTableRelation tek bir nesneDocumentTableSet örneği.
DocumentTableSet Bir belgeyi birleştirirken kullanılmak üzere harici bir belgede bulunan birden çok tablonun (veya elektronik tabloların) verilerine erişim sağlar. Ayrıca, belge tabloları için ebeveyn-çocuk ilişkilerinin tanımlanmasını sağlar, böylece şablon belgelerdeki ilgili verilere erişimi basitleştirir.
JsonDataLoadOptions JSON verilerini ayrıştırma seçeneklerini temsil eder.
JsonDataSource Bir belgeyi bir araya getirirken kullanılacak bir JSON dosyasının veya akışın verilerine erişim sağlar.
XmlDataLoadOptions XML veri yükleme seçeneklerini temsil eder.
XmlDataSource Bir belgeyi bir araya getirirken kullanılacak bir XML dosyasının veya akışın verilerine erişim sağlar.

Arayüzler

Arayüz Tanım
IDocumentTableLoadHandler Varsayılan yüklemeyi geçersiz kılarDocumentTable oluştururken nesneleriDocumentTableSet örneği.

numaralandırma

numaralandırma Tanım
JsonSimpleValueParseMode JSON yüklenirken JSON basit değerlerinin (null, boolean, number, integer ve string) ayrıştırılması için bir mod belirtir. Böyle bir mod, tarih-zaman değerlerinin ayrıştırılmasını etkilemez.