GroupDocs.Conversion.Integration.Ocr

De naamruimte biedt interfaces en klassen die nodig zijn voor ondersteuning van Optical Character Recognition (OCR).

Klassen

Klas Beschrijving
RecognizedImage Vertegenwoordigt tekst, geëxtraheerd uit een afbeelding als resultaat van het herkenningsproces.
TextFragment Vertegenwoordigt een deel van herkende tekst (woord, symbool, enz.), geëxtraheerd door OCR-engine.
TextLine Vertegenwoordigt tekst, geëxtraheerd uit een afbeelding als resultaat van het herkenningsproces.

Interfaces

Koppel Beschrijving
IOcrConnector Definieert methoden die nodig zijn om OCR toe te passen op afbeeldingsdocumenten en ingesloten afbeeldingen.