PageHyperlinkArea

PageHyperlinkArea constructor

Initialiseert een nieuw exemplaar van hetPageHyperlinkArea klasse.

public PageHyperlinkArea(string text, string url, Page page, Rectangle rectangle)
Parameter Type Beschrijving
text String De hyperlinktekst.
url String De hyperlink-URL.
page Page De pagina die de hyperlink bevat.
rectangle Rectangle Het rechthoekige gebied dat de hyperlink bevat.

Zie ook