PageHyperlinkArea

PageHyperlinkArea constructor

Yeni bir örneğini başlatır.PageHyperlinkArea sınıf.

public PageHyperlinkArea(string text, string url, Page page, Rectangle rectangle)
Parametre Tip Tanım
text String Köprü metni.
url String Köprü URL’si.
page Page Köprüyü içeren sayfa.
rectangle Rectangle Köprüyü içeren dikdörtgen alan.

Ayrıca bakınız