.NET için GroupDocs.Parser

Ad alanları

ad alanı Tanım
GroupDocs.Parser Ad alanı, belgelerden veri ayrıştırmak için sınıflar sağlar. Ana sınıf ileParser tüm belge verilerini ayrıştırma ve çıkarma özelliklerini kullanabilirsiniz.
GroupDocs.Parser.Data Ad alanı, ayrıştırma sonuçlarını temsil eden sınıflar sağlar.
GroupDocs.Parser.Exceptions Ad alanı, farklı istisna sınıfları sağlar.
GroupDocs.Parser.Options Ad alanı, belgelerden veri ayrıştırılırken ek seçenekler belirtmek için sınıflar sağlar.
GroupDocs.Parser.Templates Ad alanı, belge verilerini ayrıştırmak için şablonlar oluşturmak için sınıflar sağlar.