GroupDocs.Parser för .NET

Namnutrymmen

Namnutrymme Beskrivning
GroupDocs.Parser Namnutrymmet tillhandahåller klasser för att analysera data från dokument. Med huvudklassenParser du kan använda alla funktioner för att analysera och extrahera dokumentdata.
GroupDocs.Parser.Data Namnutrymmet tillhandahåller klasser som representerar analysresultat.
GroupDocs.Parser.Exceptions Namnutrymmet tillhandahåller olika undantagsklasser.
GroupDocs.Parser.Options Namnutrymmet tillhandahåller klasser för att ange ytterligare alternativ vid analys av data från dokument.
GroupDocs.Parser.Templates Namnutrymmet tillhandahåller klasser för att skapa mallar för att analysera dokumentdata.