GroupDocs.Parser

Ad alanı, belgelerden veri ayrıştırmak için sınıflar sağlar. Ana sınıf ileParser tüm belge verilerini ayrıştırma ve çıkarma özelliklerini kullanabilirsiniz.

sınıflar

Sınıf Tanım
License Bileşeni lisanslamak için yöntemler sağlar. Lisanslama hakkında daha fazla bilgi edininBurada .
Metered Uygulama için yöntemler sağlarölçülü lisans.
Parser Metin, resimler, kapsayıcı çıkarma ve ayrıştırma işlevselliğini kontrol eden ana sınıfı temsil eder.