GroupDocs.Parser

Namnutrymmet tillhandahåller klasser för att analysera data från dokument. Med huvudklassenParser du kan använda alla funktioner för att analysera och extrahera dokumentdata.

Klasser

Klass Beskrivning
License Tillhandahåller metoder för att licensiera komponenten. Läs mer om licensieringhär .
Metered Tillhandahåller metoder för tillämpningUppmätt licens.
Parser Representerar huvudklassen som styr text, bilder, containerextraktion och analysfunktioner.