GroupDocs.Redaction.Configuration

DenConfiguration namnutrymme tillhandahåller konfigurationsklasser för dokumentformat.

Klasser

Klass Beskrivning
DocumentFormatConfiguration Representerar en typreferens förDocumentFormatInstance -härledd klass och lista med filtillägg som stöds för snabbare formatidentifiering.
RedactorConfiguration Ger tillgång till en lista över format som stöds, inbyggda och anpassade användarformat.